e-mail: sehaz@pb.cz              IČO: 25055593               DIČ: CZ25055593          
          Telefon: 318 628 974              Mobil: 777 888 014

Požární vodovody

jsou hasicí zařízení pro provedení požárního zásahu při vzniku požáru za použití vody. Dle současné legislativy se jedná o vyhrazený druh věcného prostředku požární ochrany. Jsou nepřenosná a tvoří nedílnou součást daného objektu.


Rozdělení podle druhů
  1. Vnější požární vodovod - zabezpečuje dodávku minimálního množství vody pro požární účely pro daný objekt, budovu nebo technologické pracoviště.
    1. podzemní hydrant - jedná se o výtok požárního vodovodu umístěný pod úrovní terénu krytý příslušným poklopem a vybavený příslušnou výbavou. Výtok umožňuje nasazení hydrantového nástavce pro napojení dvou požárních hadic 75 B
    2. nadzemní hydrant - jedná se o výtok požárního vodovodu umožňující přímo napojení dvou požárních hadic 75 B
  2. Vnitřní požární vodovod - zabezpečuje dodávku minimálního množství požární vody zpravidla pro jeden požární úsek v objektu, budově nebo technologického pracoviště.
    1. hydrantový systém 25 D (zpravidla napojený na potrubí DN 25) - jedná se o výtok požárního vodovodu ukončený ventilem, tvarově stálou hadicí a proudnicí na zařízení umožňující uložení hadice navinutím na otočný buben s přívodem požární vody středem. Proudnice má tři polohy - zavřeno, plný proud a zkrápění. Příslušná ČSN umožňuje dvě délky používaných hadic - 20 m nebo 30 m hadice, přičemž dále počítá s dostřikem do 10 m.
    2. hydrantový systém 52 C (zpravidla napojený na potrubí DN 52) - jedná se o výtok požárního vodovodu ukončený ventilem, požární hadicí a proudnicí. Proudnice má tři polohy - zavřeno, plný proud a zkrápění. Příslušná ČSN umožňuje maximální délku používaných hadic - 20 m, přičemž dále počítá s dostřikem do 10 m.
©2021 - Sehaz Příbram s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Design Internet Pb s.r.o.