e-mail: sehaz@pb.cz              IČO: 25055593               DIČ: CZ25055593          
          Telefon: 318 628 974              Mobil: 777 888 014

Protipožární klapky, stěny

jsou požární zařízení zpravidla na vzduchotechnických potrubí a konstrukcí k oddělení jednotlivých požárních úseků, jejich částí nebo technologií tak, aby nemohlo dojít k přenosu požáru a jeho rozšíření. Dle současné legislativy se jedná o vyhrazený druh věcného prostředku požární ochrany. Jsou nepřenosná a tvoří nedílnou součást daného objektu nebo technologie.

Rozdělení podle druhu použití

1. Klapky pro kruhový, čtvercový nebo obdélníkový profil

2. Protipožární stěny©2021 - Sehaz Příbram s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Design Internet Pb s.r.o.