e-mail: sehaz@pb.cz              IČO: 25055593               DIČ: CZ25055593          
          Telefon: 318 628 974              Mobil: 777 888 014

Protipožární nátěry

prováděno systémy Promat, Intumex, Stachema

slouží k protipožární ochraně konstrukcí, zařízení a látek, ke zvýšení jejich požární odolnosti nebo změně charakteru hořlavosti dané látky. Omezí množství tepla vstupujícího do konstrukce, zařízení nebo látky a tím prodlouží čas její provozuschopnosti a funkčnosti.

Rozdělení podle použití

1) Dřevěné konstrukce


2) Ocelové konstrukce

©2021 - Sehaz Příbram s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Design Internet Pb s.r.o.