e-mail: sehaz@pb.cz              IČO: 25055593               DIČ: CZ25055593          
          Telefon: 318 628 974              Mobil: 777 888 014

Ostatní služby a materiál

Kompletní materiál pro SDH Obcí

Požární hadice  
Pyrotex 25 D kompl. 20 m
Pyrotex 52 C kompl. 20 m - hydrant
Pyrotex 52 C kompl. 20 m - zásah
Pyrotex 52 C kompl. 20 m - sport
Techmatex 52C kompl. 20 m
Pyrotex 75 B kompl. 20 m
Pyrotex 75 B kompl. 20 m - zásah
Techmatex 75B kompl. 20 m
Soutěžní stuha 52C 20m - komplet
   
Hydrantové ventily  
Ventil 25 D  
Ventil 52 C  
   
Proudnice  
Plastová volná 25 D
 
Plastová uzavírací 25 D  
Rozprašovací 52 C TURBO  
Plastová uzavírací 52 C  
Hliníková uzavírací 52 C  
Hliníková volná 75 B  
Proudnice k hydrantovému systému  
   
Spojky  
Hadicová 25 D
 
Hadicová 52 C  
Hadicová 52 C ROT  
Hadicová 75 B  
Hadicová 75 B ROT  
Hadicová 110 A  
Hadicová spojka 110A/4" SUPON  
Pevná 25 D  
Pevná 52 C  
Pevná 75 B  
   
Víčka  
Tlakové víčko 52 C
 
Tlakové víčko75 B  
Tlakové víčko 110A  
   
Přechod  
32/25 plast
 
52/25  
75/52  
110/75  
   
Hydrantové skříně  
Pro 25 D
 
Pro 52 C  
Hydr.systém 25 D typ 25/30 zákl.  
Hydr.systém 25 D typ 25/20 zákl  
   
Další materiál  
Hydrantový nástavec vřetenový
 
Krabice na klíče k hydrantové skříni  
Rozdělovač pákový  
Klíč k podz.hydrantu  
Hadicový klíč 75/52  
Zpěňovací páska 1 ks  
Požární kniha  
Hasicí tkanina ECONET š.180cm/bm  
Pracovní uniforma staniční  
Vycházková uniforma - dle velikosti  
Vapex (1 pytel)  
Savice 2.4m plast.  
Savice 2.4m kanálová  
Kryt na hasicí přístroj - UH  
Kryt na hasicí přístroj - plech  
Držák HP 6P KT - automobilový  
Dveře protipožární - dle druhu a provedení  
   
Komplet na huštění pneumatik  
Kyvetová patrona
 
Přechod mosaz  
Hadička s koncovkou  
Celkem  
Součásti tohoto kompletu jsou prodejné i jednotlivě  
   
Sorbenty kapalin, sorpční sady  
Vapex B
 
Absodan  

Plnění lahví oxidem uhličitým - CO2

Druh a obsah náplně tl. lahve  
CO2 0,8 kg
 
kyvetová patrona  
CO2 1,5 kg  
CO2 2 kg  
CO2 3 kg  
CO2 5 kg  
CO2 6 kg  
CO2 7,5 kg  
CO2 10 kg  
CO2 15 kg  
CO2 20 kg  
CO2 30 kg  
Plnění směsi CO2+N2  
Směs 20 litrů  
Směs 10 litrů  

Kontroly protipožárních klapek

Seznámení s pracovištěm, instruktáž PB, PO včetně předání klapky do užívání, školení obsluhy
Demontáž a montáž revizního otvoru
Kontrola funkčnosti spuštěním uzavíracího listu včetně zajištění polohy (viz kontroly vnitřních částí)
Kontrola funkčnosti a nastavení koncového spínače
Kontrola funkčnosti elektromagnetu pro dálkové ovládání
Sestavení a vypsání protokolu pro zprovoznění klapky

Demontáž klapky z potrubní části
500 mm
1000 mm
> 1000 mm 1400.-

Montáž klapky do potrubní části
500 mm
1000 mm
> 1000 mm 1260.-

Demontáž a montáž zkrutné pružiny
a zajišťovacího zařízení
Demontáž a montáž tepelné pojistky
Demontáž a montáž tavné vložky
Demontáž a montáž koule
Demontáž a montáž koule
Demontáž a montáž zarážky
Demontáž a montáž koncového spínače včetně seřízení
Demontáž a montáž elektromagnetu

Přirážka z celkové ceny při obtížnosti přístupu:
1. hůře přístupný prostor 20%
2. těžce přístupný prostor 80%

Posouzení obtížnosti přístupu konzultuje revizní technik na místě s uživatelem. U prací taxativně nestanovených bude uplatněna hodinová zúčtovací sazba ve výši 200 Kč/hod. U opakovaných revizí nejsou příslušné úkony účtovány.

Ceny kontrol, montáží a oprav protipožárních klapek jsou závislé na počtu, druhu a přístupnosti klapek.

©2021 - Sehaz Příbram s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Design Internet Pb s.r.o.