e-mail: sehaz@pb.cz              IČO: 25055593               DIČ: CZ25055593          
          Telefon: 318 628 974              Mobil: 777 888 014

Historie společnosti

Společnost SEHAZ Příbram vznikla spojením dvou podnikajících fyzických osob Ivana Chvojky - Požární servis Příbram a Milana Kunsta - hasicí přístroje v květnu 1992 jako veřejná obchodní společnost. Její název byl odvozen jako zkratka z charakteru její činnosti SErvis HAsicích Zařízení. Její úpravou pak vzniklo logo. V té době bylo sídlo společnosti v upravených nájemních prostorách Rudných dolů Příbram s.p. na dole "Anna" na Březových Horách v Příbrami VI.

V této době byli do společnosti přibíráni první zaměstnanci jako revizní technici a posléze i jako dílenští pracovníci.

Hlavní činností společnosti v první době jejího vzniku byl kompletní servis hasicích přístrojů, revize požárních vodovodů, obchodní činnost a odborná práce v oblasti dokumentací požární ochrany. Jako základ činnosti zůstávají dodnes. V této době společnost pořizuje jak pro propagační tak i pro provozní potřeby elektromobil ELTRA PICK UP, který jak se zdá, byl prvním a nadlouho i posledním příspěvkem pro zlepšení ekologie dopravy v okrese Příbram.

Tak, jak rostl objem zakázek a zaměstnanců, došlo také k potřebě rozšíření pracovního prostoru, aby bylo možno všechny potřebné úkony a operace zabezpečit. I přes podstatné rozšíření v rámci původního nájemního prostoru nebylo možno dále daný stav udržet a společníci se rozhodovali o dalším směřování. V této době dochází k dohodě společníků o zrušení veřejné obchodní společnosti a na stávajících personálních základech vzniká společnost s ručením omezeným s jediným vlastníkem a jednatelem Ivanem Chvojkou.

Sehaz Příbram s.r.o. vzniká v měsíci červnu 1996 a jeho prvním sídlem je nájemní prostor v areálu bývalého Městského bytového podniku Příbram, kde působí do doby vybudování vlastního sídla. To bylo vybudováno v historické budově bývalé hasičárny a později garáží v Husově ulici vedle zdravotního střediska na Březových Horách. Tam se společnost přestěhovala v měsíci červenci 1997 a zůstává zde dosud.

O rok později dochází k dalšímu rozvoji přístavbou plnírny hasicích přístrojů oxidem uhličitým ze stabilního zásobníku. Tím dochází ke zlevnění a zvýšení produktivity v oblasti plnění hasicích přístrojů a tlakových lahví.

Vzhledem mimopracovním, sportovním aktivitám zaměstnanců byla v roce 2000 založena TJ SEHAZ Příbram a její členové oddílu stolního tenisu výborně reprezentují firmu v rámci první třídy okresního přeboru.

Společnost působí především regionálně v rámci okresu Příbram, ale některé i stabilní zakázky zajišťuje v rámci kraje i mimo něj. Má v současné době 7 zaměstnanců. Je členem Českomoravského svazu výrobců a opravářů hasicích zařízení a požární techniky.

Sehaz Příbram s.r.o. v současné provádí následující služby:
- revize, opravy a prodej hasicích přístrojů
- revize, drobné opravy a prodej součástí požárních vodovodů
- revize a drobné opravy požárních klapek ve vzduchotechnických zařízení
- revize a kontroly tlakových nádob stabilních skupiny A, B ve smyslu ČSN 69 0010 a násl.
- revize a kontroly elektrických spotřebičů ve smyslu ČSN 33 1610
- udržování předepsané dokumentace požární ochrany vyplývající z § 15 zákona o PO
- technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany a plnění některých úkolů vyplývajících pro podnikající fyzické a právnické
  osoby ze zákona č. 133/85 Sb. - zákona o požární ochraně
- aplikace proti požárních nátěrů a ochran na dřevěné a ocelové konstrukce
- plnění lahví k dopravě plynů oxidem uhličitým
- tlakové zkoušky lahví k dopravě technických plynů
- tlakové zkoušky tlakových nádob stabilních
- kontrola elektrického ručního nářadí
- zpracování technického řešení požární bezpečnosti staveb
- obchodní činnost v oboru požární ochrany

V rámci obchodní činnosti se jedná především o přenosné hasicí přístroje a materiál, který souvisí s technickou vybaveností budov v oboru požární ochrany jako jsou protipožární dveře, hydrantové systémy, požární hadice, hydrantové ventily, vybavení skříní požárního nářadí a nebo například požárně bezpečnostní tabulky.

Největší předností společnosti je její spolehlivost, ve vztahu k odběratelům příznivá cenová politika a kvalita odváděné práce. Tyto skutečnosti se odrážení na množství uzavřených hospodářských smluv v oblasti zabezpečování plnění některých povinností na úseku požární ochrany organizací a zejména v oblasti periodických revizí, kontrol a oprav hasicích přístrojů a požárních vodovodů.

©2021 - Sehaz Příbram s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Design Internet Pb s.r.o.