e-mail: sehaz@pb.cz              IČO: 25055593               DIČ: CZ25055593          
          Telefon: 318 628 974              Mobil: 777 888 014

Oprávnění

Osvědčení o registraci a přidělení DIČ
Certifikát Intumex - systeme
Osvědčení o zaškolení firmou Rockwool
Osvědčení Terfix Profix
Doklad o vlastnictví osvědčení systém INTUMEX
Oprávnění značkového servisu - Kovoslužba hasicí přístroje
Osvědčení k aplikaci nátěrů FLAMGARD
Odborná způsobilost PO - Kozubík
Odborná způsobilost PO - Chvojka
Oprávnění revizí elektrických spotřebičů
Oprávnění tlakových zkoušek lahví
Oprávnění plnění lahví
Oprávnění tlakových zkoušek nádob
Výpis z obchodního rejstříku
Oprávnění kontrol provozuschopnosti klapek
Osvědčení k provádění kontrol EPS
Oprávnění revizí a zkoušek zařízení MO
Doklad o oprávněnosti práce s prostředky PROMAT


 


©2021 - Sehaz Příbram s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Design Internet Pb s.r.o.