e-mail: sehaz@pb.cz              IČO: 25055593               DIČ: CZ25055593          
          Telefon: 318 628 974              Mobil: 777 888 014

Reference

Transgas Háje

Zabezpečení dostatečnosti a provozuschopnosti hasicích přístrojů
Zabezpečení provozuschopnosti požárních vodovodů
Zpracování posouzení požárního nebezpečí pro vysoké požární nebezpečí
Zabezpečení provozuschopnosti protipožárních ucpávek a prostupů požárně dělícími konstrukcemi
Zabezpečení provozuschopnosti protipožárních klapek na vzduchotechnických potrubí

DISA Příbram

Zabezpečení dostatečnosti a provozuschopnosti hasicích přístrojů
Zabezpečení provozuschopnosti požárních vodovodů
Zpracování příslušné dokumentace PO a udržování v aktuálním a obsahově úplném stavu
Provádění školení vedoucích pracovníků, odbornou přípravu požárních hlídek a preventisty PO
Provádění kontrol dodržování předpisů požární ochrany
Zabezpečení provozuschopnosti protipožárních ucpávek a prostupů požárně dělícími konstrukcemi
Zabezpečení provozuschopnosti protipožárních klapek na vzduchotechnických potrubí

Elektrárny Vltavské kaskády (Kamýk, Orlík, Kořensko, Hněvkovice)

Zabezpečení dostatečnosti a provozuschopnosti hasicích přístrojů
Zabezpečení provozuschopnosti požárních vodovodů
Zabezpečení provozuschopnosti protipožárních ucpávek a prostupů požárně dělícími konstrukcemi

Kovohutě Příbram

Zabezpečení dostatečnosti a provozuschopnosti hasicích přístrojů
Zabezpečení provozuschopnosti požárních vodovodů
Provádění kontrol dodržování předpisů požární ochrany u nájemců
Zabezpečení provozuschopnosti protipožárních ucpávek a prostupů požárně dělícími konstrukcemi
Zabezpečení provozuschopnosti protipožárních klapek na vzduchotechnických potrubí

Elektrárna Mělník

   Provedení protipožárních nátěrů na dřevěné kontrukce zauhlovacích mostů Elektrárny Mělník I v rozsahu 4 600 m2 ploch. V rozsahu 600 m2 byly práce prováděny horolezeckou technikou.

Diamo Příbram

Zabezpečení dostatečnosti a provozuschopnosti hasicích přístrojů
Zabezpečení provozuschopnosti požárních vodovodů
Zabezpečení provozuschopnosti protipožárních ucpávek a prostupů požárně dělícími konstrukcemi
Zabezpečení provozuschopnosti protipožárních klapek na vzduchotechnických potrubí
Zabezpečení provozuschopnosti stabilního hasicího zařízení FIRE-JACK
Zabezpečení provozuschopnosti elektrické požární signalizace

©2021 - Sehaz Příbram s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Design Internet Pb s.r.o.