e-mail: sehaz@pb.cz              IČO: 25055593               DIČ: CZ25055593          
          Telefon: 318 628 974              Mobil: 777 888 014

Protipožární ucpávky

Prostupy některých rozvodů a instalací technologických zařízení musí být utěsněny pomocí manžet, tmelu a jiných výrobků, jejichž požární odolnost je určena požadovanou požární odolností konstrukce, kterou prochází. Způsob provedení, použité materiály a konečná úprava vychází vždy z konkrétní situace a zpracovaného technického řešení požární bezpečnosti stavby. Řídí se příslušnými předmětnými zákonnými a normativními požadavky zejména ČSN 730810 a ČSN EN 13501-2:2008.©2021 - Sehaz Příbram s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Design Internet Pb s.r.o.